Derinden

Bazen bir şeyler yazmak ihtiyacı duyuyorum. Henüz bunun sebebini tam olarak çözebilmiş değilim. Fakat çoğunlukla derinden hissedilen bir ağlamak ihtiyacından kaynaklandığını söyleyebilirim. Evet, ağlamak bence …